2017/05/27 Agrocentrum - strona główna Mapa strony Agrocentrum kontakt e-mail
Agrocentrum - aktualnosci

Menu

reklama

Agra Zambrów

Polecamy

Pogoda

Reklama

rzetelna firma

Aktywne żywe drożdże w żywieniu bydła

Strona główna » Aktualności » Aktywne żywe drożdże w żywieniu bydła

Aktywne żywe drożdże w żywieniu bydła

 

 

Żywienie krów wysokowydajnych wymusza na hodowcach stosowanie coraz to bardziej zaawansowanych technologicznie dodatków żywieniowych, które z jednej strony mają sprostać wymaganiom produkcyjnym, dadzą satysfakcję hodowcy w postaci wyniku ekonomicznego, z drugiej utrzymają zdrowotność stada na optymalnym poziomie.

 

Od kilku lat zauważa się „modę” na używanie w dawkach pokarmowych dodatków probiotycznych w postaci żywych aktywnych drożdży. Dodatki takie mają usprawnić metabolizm żwacza, co daje w efekcie lepszą zdrowotność zwierząt, wyższą strawność włókna oraz polepszenie fermentacji poprzez stymulowanie liczebności i aktywności mikroflory bakteryjnej w żwaczu. W konsekwencji obniżają potencjalne zagrożenia wystąpienia najczęstszych chorób metabolicznych, jak kwasica czy ketoza.

 

 

 

 

 

a

Pierwszą kwestią którą należy wyjaśnić jest kwestia, co to są żywe aktywne drożdże. Drożdże od wielu lat zyskują ogromne uznanie w żywieniu niemal wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich. Są to mikroskopijne grzyby wszechobecne w naszym otoczeniu. Spośród wielu tysięcy gatunków grzybów (ok. 100 000), drożdży jest zaledwie kilkaset (ok. 500), a wśród nich tylko jedna grupa uznana została jako najbardziej przydatna zwierzętom, jest nim grupa Saccharomyces cerevisiae – powszechnie znana, jako drożdże piekarnicze. Oczywiście jest to szeroka grupa drożdży i napisanie na etykiecie, że produkt zawiera Saccharomyces cerevisiae nie oznacza, że produkt zawiera żywe aktywne drożdże. Rynek drożdży jest podzielony na trzy kategorie produktów.

 

Drożdże paszowe nieaktywne -  dawkowanie

 

Pierwsza grupa to drożdże paszowe, są to najczęściej produkty uboczne przemysłu spożywczego. Mamy tu produkty pofermentacyjne powstałe w przemyśle piekarniczym jak i piwowarskim. Zdarza się, że w celu zwiększenia objętości produkty takie są nanoszone na produkty pochodzenia zbożowego np. śtuty, otręby. Drożdże paszowe to swojego rodzaju korektory białkowe, zawierają w suchej masie ok. 50 % białka, w tym znaczna część białka nie ulega rozkładowi w żwaczu. Są także bogate w witaminy z grupy B. Poprawiają enzymatykę i działają korzystnie na pobranie innych pasz. Jednak trudno jest tu wskazać działanie przeciwko kwasicy.

 

Druga grupa to metabolity drożdży, a wiec żywe aktywne drożdże, które w warunkach laboratoryjnych zostają wprowadzone w stan fermentacji i w momencie wyprodukowaniach produktów przemiany zostają wysuszone. Działanie tych produktów ma szerszy wymiar niż drożdży paszowych.

 

Trzecia i najbardziej interesująca nas grupa to żywe aktywne drożdże. Są to mikroorganizmy które w specyficznych warunkach zaczynają się rozmnażać i produkować metabolity. Może nie są w stanie dostarczyć tak dużo białka, ze względu na stosowaną ilość (w czystej postaci od 0,5 g do 10 g), ale przewyższają swoim prozdrowotnym działaniem, drożdże paszowe i metabolity drożdży.

 

bŻywe aktywne drożdże to względne beztlenowce. Oznacza to, że warunki tlenowe to naturalne środowisko ich wzrostu i rozwoju, a środowisko beztlenowe determinuje ich czynności życiowe, jednakże pewne wyselekcjonowane szczepy radzą sobie z tym problemem.

Specyficzna właściwość fermentacji beztlenowej niektórych szczepów drożdży skłoniła firmy biotechnologiczne do stworzenia dodatków o wyjątkowych właściwościach stymulujących mikroflorę żwacza z zachowaniem wszelkich procesów w nim zachodzących, bez szkody dla zwierząt i zminimalizowaniu ryzyka występowania zaburzeń metabolicznych.

Ideą zastosowania Aktywnych Żywych Drożdży jest głównie poprawa funkcjonowania żwacza poprzez probiotyczne stymulowanie poszczególnych procesów w nim zachodzących:

  •  Lepsza i sprawniejsza fermentacja.
  •  Wyższa produkcja lotnych kwasów tłuszczowych (energia z włókna).
  •  Stabilizacja pH (naturalne buforowanie przez mikroflorę).
  •  Wyższe pobieranie suchej masy (lepszy apetyt krów).
  •  Efektywna strawność włókna (wyższa enzymatyka żwacza).

Stąd też stosowanie żywych aktywnych drożdży to zmniejszenie wystąpienia chorób metabolicznych, w tym przede wszystkim kwasicy i związanego z nią ochwatu, a także ketozy, będącej niejako następstwem wystąpienia w stadzie SARY. Działanie to polega na:

  • Stabilizacja pH żwacza krów przy diecie bogatej w łatwo fermentowalne węglowodany takie jak skrobia.
  • Probiotyczne konkurowanie o cukry proste z Streptococcus bovis – bakterią produkującą kwas mlekowy, co znacznie ogranicza koncentrację tego kwasu w żwaczu.
  • Stymulowanie wzrost i metabolizm bakterii utylizujących kwas mlekowy z rodzaju Megasphaera elsdenii i Selenomonas ruminantium, co wspomaga dalszą redukcją tego kwasu w żwaczu.
  • Dostateczne źródło „paliwa” dla bakterii celulolitycznych, zwiększające strawność włókna i aktywność enzymatyczną oraz metabolizm.

c

Nie bez znaczenia jest działanie żywych aktywnych drożdży na rozwój żwacz, poprzez szybsze zasiedlanie korzystną florą. Dlatego zaleca się stosowanie tych probiobytków w żywieniu cieląt.

 

d

 

 

Mniej zbadaną, pozytywną cechą stosowania żywych aktywnych drożdży jest działanie polegające na wiązaniu mykotoksyn. Jest to możliwe dzięki dezaktywującym właściwościom oligosacharydów uzyskiwanych ze ścian komórkowych drożdży (MOS). Innym zagadnieniem jest przypuszczalny  wpływ drożdży na obniżenie ilości komórek somatycznych w mleku.

 

Jak wspomniałem na początku umieszczenie na etykiecie informacji, że produkt zawiera Saccharomyces cerevisiae, nie oznacza, że produkt zawiera żywe aktywne drożdże. W takim razie po czym poznać, że możemy mieć kontakt z produktem zawierającym żywe aktywne drożdże.

 

Pierwszym elementem jest oznaczenie szczepu drożdży. Na rynku europejskim dostępnych jest tylko 4 szczepy drożdży. Zastosowanie przez producenta dodatku probiotycznego powinno być umieszczone na etykiecie, a wiec powinna znaleźć się tam informacja o nazwie, numerze szczepu drożdży. Drugą ważną informacją jest określenie jednostek tworzących kolonie (JTK, CFU, KBE). I w tym miejscu pojawia się najwięcej nieporozumień. Jest to parametr różny dla każdego szczepu drożdży, oznacza to tyle, że nie można porównywać JTK między różnymi szczepami drożdży, można porównywać JTK w różnych produktach zawierających ten sam szczep. Trzeba także rozróżnić JTK „unijne” od JTK zalecanego przez producenta. Regulacje Unii Europejskiej zgodnie z rozporządzeniem nr 1831/2003 wraz z późniejszymi zmianami wprawdzie ustalają jednoznacznie minimalne i maksymalne dopuszczalne poziomy poszczególnych dodatków paszowych (i tu też żywych aktywnych drożdży), to często ich właściwe dawkowanie dla danych gatunków zwierząt jest ściśle związane z wynikami produkcyjnymi na podstawie przeprowadzonych doświadczeń. Oznacza to że norma z rozporządzenia jest wyłącznie ramowym przedziałem CFU dla danej kategorii gatunkowej, a rzeczywista dawka na zwierzę danego gatunku jest ustalona i zalecana przez producenta na podstawie wcześniejszych badań in-vivo na fermach. Niestety niedoskonałość rozporządzenia pozwala na ustalanie dowolnych dawek CFU (w przedziale min. / max.) przez producentów lub osób wprowadzających w obrót produkty probiotyczne oraz dopasowywaniu dawkowania do wyłącznie ekonomicznego rachunku wynikającego z ceny jednostkowej dodatku. Takie praktyki są nieuczciwe i często przesądzają o nieefektywności dodatku AŻD.

 

Poniżej przedstawię tabelę zawierającą oznaczenia drożdży oraz ich JTK, zalecaną przez producenta, czyli tak zwaną dawkę rekomendowaną.

tab

Jak widać najwyższe stężenie ma produkt Actisaf, ale nie oznacza to, że jest on np. w przypadku krów mlecznych pięciokrotnie lepszy od Levucell SC. Działanie tych produktów jest takie same. W przypadku Levucell SC efekt widać kiedy podamy 1 x 1010 CFU, takie samo działanie jest w przypadku Actisaf kiedy zwierzęta dostaną dziennie 5 x 1010 CFU.

 

Firma Agrocentrum od lat używa w swoich produktach dla bydła szczepu Levucell SC.

rysunki&wykresy_AdF_BiP

Jest to najbardziej skuteczny, potwierdzony badaniami, oraz doświadczeniami u hodowców szczep żywych aktywnych drożdży. Jako jedyny, nie jest szczepem uniwersalnym, przeznaczonym dla szerokiej grupy zwierząt. Levucell SC przeznaczony jest tylko dla przeżuwaczy. Firma Agrocentrum używa dwóch formy tego produktu. Formy zwykłej, oraz formy otoczkowanej, bardziej stabilnej, odpornej na działanie wysokich temperatur.

 

Na koniec dość ważna informacja dla osób używających żywych aktywnych drożdży. Drożdże w żwaczu nie zasiedlają się, oznacza to, że musi być zachowana ciągłość ich stosowania. Drożdże w żwaczu przeżywają do 12 godzin, a wiec tak należy podawać produkty zawierające je, aby działały 24 godziny na dobę.

 

O tym czy hodowca zastosuje żywe aktywne drożdże zadecyduje ekonomika, według producentów drożdży, powinne one przynieść wzrost produkcji mleka o około 1,5 litra. Jednak trzeba wziąć pod uwagę w takich rozważaniach aspekty które nie są mierzalne, jak zdrowotność stada (kwasica i ketoza), oraz lepsze wykorzystanie pasz objętościowych (poprawa strawności).

 

 

Dziękujemy firmie AdiFeed za udostępnienie materiałów.

 

 

Jarosław Ciołko

Konsultant ds. żywienia

tel.: +48  609 902 577

e-mail: j.ciolko@agrocentrum.pl

 

 

 

Zobacz również

Seminarium „Pasze Objętościowe” Łomża 19 marca 2015

Seminarium „Pasze Objętościowe” Łomża 19 marca 2015

   W dniu 19 marca 2015 w Łomży odbyło się seminarium „Pasze objętościowe”, którego program obejmował:   Otwarcie i przywitanie gości Pan Prezes Agrocentrum sp. z o.o. Stanisław Pietruszyński; Nowy program dopłat – Stefan Krajewski  – Dyrektor ARiMR Oferta Grupy Azoty ze szczególnym uwzględnieniem RSM – Paweł Grabowski; Pasze objętościowe podstawą efektywnego żywienia Bydła – Piotr Zaczek; OPTImaize – nowe podejście Euralis ze szczególnym uwzględnieniem

Życzymy radosnych Świąt Bożego Narodzenia

Życzymy radosnych Świąt Bożego Narodzenia

      Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku pragniemy serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę oraz złożyć Naszym Klientom, Przyjaciołom i Sympatykom moc gorących życzeń, zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności     Zarząd oraz Pracownicy Grupy Agrocentrum              

SPOTKANIE NA STRADUNACH WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ NASZEGO DYSTRYBUTORA

SPOTKANIE NA STRADUNACH WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ NASZEGO DYSTRYBUTORA

W dniu 6 kwietnia 2013 na Naszej firmowej fermie w Stradunach odbyło się spotkanie współorganizowane przez Naszego dystrybutora Kuczyńskiego Jana z Piątnicy „BUDROL”. Spotkanie Prowadził szef Fermy STRADUNY Pan Maciej Kurowski. Bardzo dużo czasu poświęciliśmy omawianiu kwest odchowu cieląt, dopasowania żywienia do wydajności oraz fazy laktacji oraz ekonomice żywienia. Wiele osób było zainteresowanych konstrukcją budynków, ich dopasowaniem do pełnionych funkcji. Pan Maciej Kurowski oraz przedstawiciele

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji