2017/05/27 Agrocentrum - strona główna Mapa strony Agrocentrum kontakt e-mail
Agrocentrum - aktualnosci

Menu

reklama

Agra Zambrów

Polecamy

Pogoda

Reklama

rzetelna firma

Farma Organica – nowe spojrzenie na żywienie mineralne bydła mlecznego

Strona główna » Aktualności » Farma Organica – nowe spojrzenie na żywienie mineralne bydła mlecznego

Farma Organica – nowe spojrzenie na żywienie mineralne bydła mlecznego

 

 

 

Drodzy Państwo !!!

Szanowni Hodowcy ,

z przyjemnością informujemy, że od 2015 roku firma Agrocentrum podjęła współpracę z jednym z liderów na rynku farmaceutycznym w Wielkiej Brytanii w zakresie  nowych technologii dostarczania minerałów oraz witamin dla bydła .

 

 

 

 

ad

 

Z przyjemnością przedstawiamy dla Państwa  produkt , który pozwala na znaczną redukcję kosztów oraz poprawę zdrowotną w stadzie .

Mowa o BOLUSACH MINERALNYCH stworzonych w zupełnie nowej technologii uwalniania mikroelementów .

 

 

Gdy myślicie o Pilkinunnameddsgton Glass to, co wam przychodzi na myśl? Podwójne szyby? Prawdopodobnie. Konserwatoria? Być może. A co ze zdrowiem zwierząt? Nieprawdopodobne!!!

Pilkington Glass należy częściowo zawdzięczać zwiększoną wydajność, skuteczniejsze  zacielenia, mocniejszą odporności i rozwój bydła czy kóz lub owiec. Unikalne partnerstwo między fachowcami Pilkington Glass i Wydziału Żywienia Zwierząt na Uniwersytecie w Leeds, doprowadziło do opracowania rewolucyjnego rozpuszczalnego szklanego bolusa, który jest używany na całym świecie, w celu poprawy przyrostów u jagniąt, cieląt czy opasów . Redukcja niepłodności u bydła oraz sprzyjającemu prawidłowemu rozwojowi stada. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tej rewolucyjnej technologii, czytajcie dalej.

 

Historia

Dr Stewart Telfer, ówczesny wykładowca Żywienia Zwierząt na Uniwersytecie w Leeds, zainteresował się pomysłem dostarczania śladowych pierwiastków do czepca przeżuwaczy za pomocą rozpuszczalnego szklanego bolusa. Utworzył on zespół, w skład którego wchodził student studiów doktoranckich George Zervas oraz Peter Knott z Wydziału Ceramiki Uniwersytetu w Leeds i to trio rozpoczęło pracę nad opracowaniem rozpuszczalnego szklanego bolusa zawierającego kluczowe pierwiastki śladowe. Z połączenia fachowości w zakresie żywienia zwierząt oraz wiedzy o szkle wyłoniło się opracowanie unikalnego i rewolucyjnego, chronionego patentem rozpuszczalnego szklanego bolusa dostarczającego pierwiastki śladowe do żwacza, który następnie przekazuje je do czepca ze stałą prędkością przez około 6 do 8 miesięcy w przypadku bydła i powyżej 8 miesięcy, jeśli chodzi o owce. Do dnia dzisiejszego bolusy opracowane przez zespół pozostają unikalnym rozwiązaniem pod względem sposobu działania.

Opublikowanie patentu na skład bolusa, było wynikiem skontaktowania się z zespołem przez Dr Briana Algara z Pilkington Glass Brothers. Podjęto wspólny projekt Uniwersytetu i Pilkington, co w efekcie spowodowało, że Pilkington przejął opracowanie szkła.

Bolusy Bimeda Telsol Cosecure oraz CoseIcure które powstały w efekcie wieloletnich badań zespołu, szczepienie i innowacyjne podawanie zwierzętom miedzi, selenu i kobaltu, pierwiastków śladowych, które są niezbędne dla odporności i wzrostu zwierząt. Bolusy CoseIcure dostarczają także jod, aby niwelować  niedobory tego pierwiastka. Jednakże, najważniejszym ich osiągnieciem przy opracowaniu tych bolusów była ich zdolność zapobiegania Toksyczności Tiomolibdenianowej poprzez dostarczenie miedzi do żwacza. Do dnia dzisiejszego pozostają one jedynymi bolusami zapobiegającymi zatruciu tiomolibdenianem, zanim ono nastąpi.

Rozpuszczalne bolusy szklane Bimeda Telsol i toksyczność tiomolibdenianu (TMT)

TMT jest wynikiem nadmiernego łączenia molibdenu i siarki w żwaczu na skutek czego powstaje tiomolibdenian, który jest potem absorbowany w krwiobiegu, gdzie stwarza problemy. TMT jest powszechnie błędnie diagnozowana, jako niedobór miedzi, ponieważ objawy kliniczne „fenomenu okularowego” i lichej sierści są często łączone z brakiem miedzi w paszy. Jednakże, krowy i owce z toksycznością tiomolibdenianową (TMT) nie cierpią na brak miedzi w pożywieniu.

TMT występuje, gdy siarka i molibden spożywane przez zwierzęta łączą się w żwaczu tworząc tiomolibdenian. Tiomolibdenian jest bardzo „miedziożerczy” i będzie się łączył z miedzą obecną w żwaczu. Gdy w żwaczu jest niedostateczna ilość miedzi, tiomolibdenian jest absorbowany przez ściany żwacza, a potem wiąże się z miedzią we krwi. Tutaj leży rzeczywisty problem, ponieważ enzymy, które są niezbędne dla płodności i wykorzystania energii, wymagają czynnej miedzi w krwiobiegu. Gdy tiomolibdenian wiąże się z tą miedzią, enzymy nie są w stanie pełnić swojej roli i płodność oraz wigor pogarszają się.

 

unnamedss

Opracowanie bolusa zapobiegającego Toksyczności Tiomolibdenianowej (TMT)

Dr Telfer i jego zespół zdali sobie sprawę, że klucz do zapobiegania TMT leży w żwaczu. Gdyby mógł stworzyć bolus miedziowy, który dostarczałby „ofiarną miedź” do żwacza, tiomolibdenian łączyłby się z tą miedzią i nie szukałby miedzi w krwiobiegu. Uniknięto by TMT i płodność oraz wigor nie byłyby pogorszone.

 

Jak on to osiągnął?

Podczas opracowania bolusów zespół doktora Telfera zdał sobie sprawę, że w celu zapobieżenia TMT, bolusy musiałyby być aktywne przy pH od 5,5 do 6,5, co jest nominalną wartością dla żwacza.

W czepco żwaczu bolusy uwalniają stałą ilość miedzi, która wiąże się z tiomolibdenianem i czyni go nieszkodliwym, po czym jest on wydalany z organizmu wraz z moczem. W konsekwencji, bolusy CoseIcure są w stanie zapobiec i leczyć TMT (Toksyczność Tiomolibdenianową). Są one także jedynymi bolusami na świecie, przeznaczonymi do tego celu.

Całkowicie nowe rozwiązanie

W odróżnieniu od rozpuszczalnych szklanych bolusów CoseIcure zawierających miedź jonową, wiele innych kapsułek odżywczych i bolusów dostarcza miedź w postaci tlenku miedzi. Tlenek miedzi jest aktywny tylko przy niskim pH. Oznacza to, że te bolusy nie są aktywne w żwaczu, którego pH wynosi około 5,5 do 6,5 i dlatego nie może dostarczyć dostępnej w żwaczu ofiarnej miedzi potrzebnej do zapobiegania Toksyczności Tiomolibdenianowej.

 

Dowód

Hodowcy na całym świecie obdarzają od lat zaufaniem bolusy CoseIcure i dzięki temu korzystają w widoczny sposób na polepszeniu się stanu bydła, a także z polepszonych rezultatów płodności. Skuteczność bolusów została także wykazana podczas prób, włącznie z próbami obejmującymi stada mleczne, na farmie Uniwersytetu w Leeds, gdzie bolusy Bimeda Telsol CoseIcure wykazały swą skuteczność w zwiększaniu płodności bydła w porównaniu ze stadem kontrolnym.1

Bydło cierpiało poprzednio na niską zapładnialność i wydłużony okres międzywycieleniowy. Niektóre wykazywały fenomen okularowy i złą jakość sierści. Jednakże, analizy krwi i miedzi potwierdziły, że nie występował jej brak, był na poziomie normalnym. Po zbadaniu problemu stwierdzono, że przyczyną stanu klinicznego była Toksyczność Tiomolibdenianowa (TMT).

Trzydziestu krowom podano bolusy z CoseIcure, a trzydziestu nie.

Bydło, któremu podano bolusy z CosIecure:

  • Miało znacznie mniej inseminacji niż zwierzęta bez bolusów
  • Miały znacznie krótszą przerwę między zacieleniami niż zwierzęta bez  bolusów

 

Dodatkowe korzyści

Oprócz rozwiązania kwestii TMT, zespół chciał użyć bolusów do dostarczania zwierzętom innych podstawowych pierwiastków śladowych. W konsekwencji, zostały także opracowane bolusy CoseIcure, dostarczające selen i kobalt, które są oczywiście bardzo ważne dla zdrowia zwierząt. Selen jest niezbędny do zapobiegania Chorobie Białych Mięśni. A kobalt jest prekursorem wytwarzania Witaminy B12, potrzebnej zwierzętom dla zdrowia i wigoru. Bolusy CoseIcure dostarczają także jodu i doskonale nadają się do stosowania w rejonach ubogich w jod

 

Bolusy Bimeda Agrocentrum w 2015

W październiku 2014 r., Agrocentrum sp. z o.o. zapoczątkowało współpracę z Bimeda Animal Health z Wielkiej Brytanii. Pan Peter Bone, Kierownik Techniczny ds. Żywienia w Bimeda, tak skomentował ważność tych rewolucyjnych bolusów dla nowoczesnego farmera:

„Dzisiaj bolusy są używane na całym świecie i stanowią zasadniczą część wielu programów zdrowotnych stad. Poprzez zapobieganie Toksyczności Tiomolibdenianowej, zwierzęta są zdrowsze, bardziej produktywne i bardziej płodne. Hodowca może spodziewać się korzyści w postaci większej zyskowności, ponieważ są mniejsze koszty leczenia chorych zwierząt lub problemów związanych z płodnością.  Ponadto, hodowcy cierpiący zawsze na brak czasu, odniosą korzyść zyskując go więcej, ponieważ rozpuszczalne bolusy szklane są skuteczne od 6 miesięcy u bydła i do 8 miesięcy u owiec.”

Pan Bone dodał, że właściwe stosowanie bolusów jest istotne, komentując to w ten sposób: „Kluczowa jest poprawna aplikacja. Bolusy muszą mieć przed podaniem temperaturę 15-20oC (pokojową) oraz należy stosować odpowiednie aplikatory. Przed zastosowaniem należy się skontaktować z lekarzem lub doradcą żywieniowym Agrocentrum.”

Dodał jeszcze, „ważne jest także, aby pamiętać, że wiele czynników składa się na płodność i zdrowie bydła, a toksyczność tiomolibdenianowa jest jednym z nich. Hodowcy powinni zawsze zasięgać porady swojego weterynarza lub doradcy i omawiać z nim wszelkie zmienne czynniki, które mogą przyczyniać się do problemów związanych ze zdrowiem i dobrostanem ich zwierząt.”

 

Zachęcam do kontaktu

Łukasz Żurawiecki

l.zurawiecki@agrocentrum.pl

668118890

 Agrocentrum

Farma Organica

 

Zobacz również

SYSTEM ŻYWIENIA LOSZEK I KNURKÓW

SYSTEM ŻYWIENIA LOSZEK I KNURKÓW

Wychów i żywienie loszek przeznaczonych do hodowli musi być tak ukierunkowany, aby można było uzyskać zdrowe i prawidłowo rozwinięte zwierzęta. Później, w określonym dla danej rasy wieku i ciężarze ciała będą one wchodzić w użytkowanie rozpłodowe. Przy produkcji loszek remontowych nie zależy nam na szybkim przyroście masy mięsnej, lecz na prawidłowo rozwiniętym i ukształtowanym układzie kostnym, mięsnym a przede wszystkim rozrodczym. Błędy żywieniowe popełniane w

Bal w „Maxim”

Bal w „Maxim”

  Agrocentrum Sp. z o.o. to firma z wieloletnimi tradycjami, jak również z dużymi możliwościami rozwoju. W ciągu najbliższych kilku miesięcy zostanie uruchomiona nowa wytwórnia pasz dla zwierząt hodowlanych. W związku z tym, nieustannie pracujemy nad poszerzeniem terenu działania. W ostatnim czasie rozpoczęliśmy współpracę m.in. z firmą Maxim S.J. mającą swoją siedzibę w miejscowości Kostry Noski, gm. Nowe Piekuty. Początek naszej współpracy to przede wszystkim

Ekonomia w gospodarstwie, czyli jak nie tracić pieniędzy.

Ekonomia w gospodarstwie, czyli jak nie tracić pieniędzy.

Każde dobrze prosperujące przedsiębiorstwo powinno  szukać takich rozwiązań, które dadzą maksymalny efekt przy możliwie jak najniższych kosztach. Takim efektem, mogą być zadowolenie klienta, płynność finansowa, spokój w zarządzanym przedsiębiorstwie. Moim zdaniem, w obecnych czasach, takim przedsiębiorstwem można również nazwać gospodarstwo rodzinne zajmujące się chowem krów. Dla większości hodowców głównym celem w gospodarstwie są takie wartości jak wysoki współczynnik zwrotu inwestycji codziennych, inaczej mówiąc dochód gospodarstwa,

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji