2017/05/26 Agrocentrum - strona główna Mapa strony Agrocentrum kontakt e-mail
Agrocentrum - inne zwierzeta chodowlane

Menu

reklama

Agra Zambrów

Polecamy

Pogoda

Reklama

rzetelna firma

Farma Organica

Strona główna » Farma Organica

Bez tytułu

Drodzy Państwo !!!

Szanowni Hodowcy ,

z przyjemnością informujemy , że od 2015 roku firma Agrocentrum podjęła współpracę z jednym z liderów na rynku farmaceutycznym w Wielkiej Brytanii w zakresie  nowych technologii dostarczania minerałów oraz witamin dla bydła .

 

adZ przyjemnością przedstawiamy dla Państwa  produkt , który pozwala na znaczną redukcję kosztów oraz poprawę zdrowotną w stadzie .

Mowa o BOLUSACH MINERALNYCH stworzonych w zupełnie nowej technologii uwalniania mikroelementów .

 

 

Gdy myślicie o Pilkinunnameddsgton Glass to, co wam przychodzi na myśl? Podwójne szyby? Prawdopodobnie. Konserwatoria? Być może. A co ze zdrowiem zwierząt? Nieprawdopodobne!!!

Pilkington Glass należy częściowo zawdzięczać zwiększoną wydajność, skuteczniejsze  zacielenia, mocniejszą odporności i rozwój bydła czy kóz lub owiec. Unikalne partnerstwo między fachowcami Pilkington Glass i Wydziału Żywienia Zwierząt na Uniwersytecie w Leeds, doprowadziło do opracowania rewolucyjnego rozpuszczalnego szklanego bolusa, który jest używany na całym świecie, w celu poprawy przyrostów u jagniąt, cieląt czy opasów . Redukcja niepłodności u bydła oraz sprzyjającemu prawidłowemu rozwojowi stada. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tej rewolucyjnej technologii, czytajcie dalej.

 

 

1 zincosel

Pobierz folder „ZINCOSEL”

 

 

2 coseicure

Pobierz folder „COSELCURE”

 

5 sacroytePobierz folder „SACROLYTE”

 

 
1
Skuteczna walka z mikotoksynami

Skażenie paszy i surowców paszowych mikotoksynami – szkodliwymi dla zdrowia metabolitami grzybów pleśniowych jest jednym z głównych czynników obniżenia efektywności produkcji zwierzęcej. Do skażenia surowców grzybami dochodzi już na polu, przed zbiorami; drugim etapem zagrożenia – po żniwach – jest faza magazynowania. Przeciętna dodatnia temperatura otoczenia przy średnim poziomie wilgotności stwarza dogodne warunki do tworzenia się pleśni, a co za tym idzie zanieczyszczenia mikotoksynami, przy czym ryzyko i stopień skażenia grzybami pleśniowymi rośnie wraz ze wzrostem temperatury i wilgotności. W surowcach paszowych z reguły występuje równocześnie kilka rodzajów mikotoksyn, których negatywne działanie ma charakter synergiczny. Na stopień skażenia surowców roślinnych mikotoksynami mają wpływ czynniki klimatyczno-pogodowe, sposób uprawy, warunki zbioru, transportu i składowania. W aspekcie opłacalności produkcji zwierzęcej problem zapobiegania występowaniu mikotoksyn w paszy i ich skutecznej dezaktywacji nabiera szczególnego znaczenia. Istnieje szereg mikotoksyn patogennych, a ich negatywne działanie wzmaga się przy systematycznym pobieraniu przez zwierzęta w danym okresie czasu nawet niewielkich dawek mikotoksyn.

1
Dawkowanie:

Zwierzęta monogastryczne:

 •   dawka standardowa – 0,5 – 1,0 kg / t paszy pełnoporcjowej
 •   dawka interwencyjna 2,0 – 3,0 kg / t paszy pełnoporcjowej

 Krowy mleczne:

 •   dawka standardowa: 15-25 g/ krowę / dziennie
 •   dawka interwencyjna: do 50 g/ krowę / dziennie

 Korzyści z zastosowania Toxi-Tect:

 • Rozkład enzymatyczny mikotoksyn do związków nietoksycznych
 • Selektywność adsorpcji (nie wiąże witamin, mikroelementów, aminokwasów, leków, itp.);
 • Usprawnienie metabolizmu wątroby, stymulowanie procesu detoksykacji w komórkach wątroby;
 • Stymulacja mechanizmów odpornościowych;
 • Poprawa ekonomiki produkcji ( lepszy wskaźnik efektywności żywienia, i poprawa parametrów produkcyjnych);
 • Pozytywny wpływ na status zdrowotny stada, żywotność zwierząt i wyniki reprodukcyjne;
 • Brak ryzyka wystąpienia interakcji z innymi składnikami paszy;
 • Produkt odpowiedni dla wszystkich gatunków zwierząt.

 

Rodzaje mikotoksyn najczęściej wpływających na obniżenie produkcyjności zwierząt:

 Aflatoksyny: 

2AF, B1, B2, G1, G2, M1 – są metabolitami grzybów Aspergillus fumigatus i A. parasiticus, wykazują działanie rakotwórcze, w wyższych stężeniach wpływają na obniżenie odporności, pogarszają przyswajalność składników pokarmowych, zwłaszcza związków mineralnych. Obecność tej mikotoksyny obniża zdolności reprodukcyjne zwierząt. Skażenie aflatoksynami dotyczy wyłącznie importowanych surowców pochodzących z upraw w strefie tropikalnej i subtropikalnej;

 

Trichoteceny:

3Toksyny wytwarzane przez grzyby Fusarium. Ich obecność w paszy powoduje zaburzenia trawienne, upośledzenie apetytu, podrażnienia błon śluzowych, występowanie zmian skórnych. Trichoteceny negatywnie wpływają na metabolizm tłuszczów, przyczyniając się m.in. do spadku poziomu witaminy E w organizmie.

 

Ochratoksyny:
 4Produkowane są przez grzyby: Aspergillus i Penicillium. Chorobotwórczość objawia się zmianami patologicznymi w nerkach, ogólnym zmniejszeniu odporności organizmu na infekcje pochodzenia bakteryjnego i wirusowego. Mikotoksyny te mogą spowodować spadek przyswajalności żelaza, a co za tym idzie ryzyko wystąpienia anemii.

 

Zearalenon:
5Syntetyzowany jest przez grzyby z grupy Fusarium. Toksyczność związana jest z nadmiernym wydzielaniem estrogenów, gdyż chemicznie zearalenon jest „kopią hormonu” Najbardziej wrażliwe na działanie tej toksyny są świnie. U loch mogą wystąpić takie objawy jak: obrzęk sromu, wypadanie pochwy i odbytu, obrzęk gruczołów mlecznych i atrofia macicy. Obecność zearalenonu w paszy może w znacznym stopniu ograniczyć zdolności reprodukcyjne objawiające się m.in: opóźnieniem pierwszej rui, wystąpieniem ciąży rzekomej, bezmlecznościa, poronieniami, wzrostem śmiertelności płodów, obniżeniem liczebności miotów, wystąpieniem rozkroczności u prosiąt. U knurów może wystąpić pogorszenie jakości spermy i obniżenie popędu płciowego.

 

Fumonizyny:
6Produkowane przez grzyby z grupy Fusarium. Fumonizyna B1 w największych ilościach występuje w ziarnie kukurydzy. Mogą być przyczyną zapalenia płuc – w niższych stężeniach choroba ma przebieg subkliniczny, wyższy poziom toksyny może spowodować uszkodzenia płuc, nerek i wątroby, a nawet śmierć zwierzęcia.

 

 

7

 

Mikotoksyny ze względu na rozległe działanie są przyczyną spadku produkcyjności zwierząt w następstwie obniżenia wartości pokarmowej paszy, osłabienia zdolności reprodukcyjnych, słabszych przyrostów, większego zużycia paszy czy też obniżonej odporności na infekcje i wyższej śmiertelności w stadzie. Występowanie mikotoksykoz pociąga za sobą trudności w trafnym diagnozowaniu schorzeń, zwłaszcza że zaburzenia zwykle wywołane są skażeniem paszy różnymi mikotoksynami jednocześnie. Ponadto towarzyszące zazwyczaj mikotoksykozom (wskutek osłabionej odporności organizmu) infekcje bakteryjne bądź też wirusowe zniekształcają obraz kliniczny, utrudniając w praktyce trafną diagnozę i odpowiednie postępowanie. W takich przypadkach właściwa diagnoza powinna być poparta ilościowym oznaczeniem w paszy poziomu wszystkich możliwych mikotoksyn. Sposoby zapobiegania skażeniu mikotoksynami nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, efektywniejsze w praktyce są zabiegi dekontaminacji na poziomie przewodu pokarmowego. Skutecznym preparatem dezaktywującym o szerokim spectrum działania jest Toxi-Tect, charakteryzujący się właściwościami zarówno adsorpcji jak i rozkładu enzymatycznego toksyn nie ulegających adsorpcji. Posiada on w swym składzie komponenty dobrane w sposób optymalny według kryterium skutecznej detoksykacji przy jednoczesnej selektywności wiązania. Inne poza mikotoksynami istotne składniki takie jak witaminy, aminokwasy czy leki nie są przez Toxi-Tect wiązane, rozkładane ani inaktywowane

 

Frakcja mineralna (adsorpcja)
Mikotoksyny o spolaryzowanych grupach funkcyjnych (np. Aflatoksyna) ulegają inaktywacji poprzez tworzenie stabilnych połączeń biegunowych. Dzięki bipolarnej strukturze cząsteczki wody (ładunki ujemne i dodatnie) – wokół cząsteczki preparatu powstaje uwodniona warstwa, do której przyciągane są spolaryzowane grupy funkcyjne mikotoksyn. Proces ten rozpoczyna się w jamie ustnej lub wolu, jest kontynuowany w żołądku i jelitach. Utworzony kompleks adsorbent-toksyna nie ulega wchłanianiu z jelit do krwiobiegu lecz zostaje wydalony z organizmu. Adsorpcyjna frakcja mineralna w składzie Toxi-Tect wykazuje unikalną strukturę fizyczną, o aktywnej powierzchni 36.000.000m2/kg (l.Puppe and W.Büchner, Naturwissen-schaften 71, 192-198). Dzięki małej średnicy mikroporów (0,000004 mm) i podwójnemu ładunkowi ujemnemu w materiale adsorpcyjnym polaryzujące grupy funkcyjne mikotoksyn ulegają trwałemu związaniu (sito molekularne) i jak wykazano doświadczalnie – bez wpływu na przyswajalność witamin i aminokwasów (Adsorption Behaviour in the Presence of Amino Acids and Vitamins, – M.Tomasevic-Canovic, w wsp. – Institute of Nuclear and Other Mineral Raw Materials, Belgrad). Trwałość wiązań mikotoksyna-adsorbent jest wysoce stabilna tak w środowisku kwaśnym jak i zasadowym, na całej długości przewodu pokarmowego. Prof. Böhm z wiedeńskiego Instytutu Medycyny Weterynaryjnej w 2002 roku zrealizował doświadczenie na prosiętach, ilustrujące wpływ Toxi-Tect na koncentrację deoxyniwalenolu we krwi. Tabela poniżej (poziomy w μg/l)

8

Innym istotnym zjawiskiem zachodzącym w obecności Toxi-Tect jest wiązanie amoniaku w dalszym odcinku jelit.
(Dr A.K. Halama, Instytut Weterynarii- Wiedeń, Austria)

 

1Frakcja organiczna (biodegradacja)

Mikotoksyny o słabiej spolaryzowanych grupach funkcyjnych nie ulegają trwałej adsorpcji. Enzymy zawarte w Toxi-Tect dezaktywują takie związki w drodze biodegradacji. W ten sposób unieczynniane są toksyny fuzaryjne takie, jak trichoteceny (deoksyniwalenol, toksyna T-2, diac-etoksyscirpenol) zearalenon, fumonizyny, moniliformina. W przypadku trichotecen rozkładane są grupy epoksydowe (wykazujące największą toksyczność w strukturze toksyny). W zearalenonie rozpadowi ulega pierścień laktonowy. Produkty rozkładu mikotoksyn pozbawione są właściwości toksycznych i zostają metabolizowane.

Zrealizowano dwuetapowe testy z zastosowaniem frakcji organicznej Toxi-Tect. Stopień adsorpcji określano poprzez oznaczenie ilości toksyn związanych a następnie uwalnianych w płynnym medium, w obecności rozpuszczalnika. Przy dawce Toxi-Tect 3000 ppm Stopień adsorpcji zearalenonu wyniósł 69,8%, aflatoksyny 82% i deoksynivalenolu 15% (Devegowda i wsp. Biotechnology and Feed Industry, 235-245, 1994). Jednakże doświadczenia produkcyjne i obserwacje wykazały silny negatywny wpływ wysokich koncentracji DON w paszy, która to toksyna skutecznie została zdezaktywowana została w drodze rozkładu enzymatycznego (otwarcie pierścienia epoksydowego), o czym świadczyła redukcja uszkodzeń tkanki wątroby i serca po zastosowaniu w paszy preparatu Toxi-Tect

9
Doświadczenie produkcyjne:

Jesienią 2006 na fermie doświadczalnej Grieskirchen w Austrii przeprowadzono doświadczenie na stadzie 600 tuczników, o przeciętnym wskaźniku śmiertelności do momentu rozpoczęcia testu, o typowym statusie mikrobiologicznym. Po miesiącu od rozpoczęcia testu 13 sztuk padło, u zwierząt zaobserwowano bladość powłok skórnych, utratę apetytu, a stwierdzoną bezpośrednią przyczyną upadków był obrzęk jelit. Wstępne diagnozy sugerowały zakażenie przez clostridia, jednakże pomimo zastosowanego leczenia w ciągu kilku następnych tygodni padło jeszcze 5 sztuk. Analiza paszy wykazała skażenie DON na poziomie 1500 ppb. Po interwencyjnym włączeniu Toxi-Tect w dawce 4 kg /t paszy nie odnotowano dalszych przypadków śmiertelnych.

 

Źródła:
1. NOACK – TOXI-TECT-LEAFLET-PL
2. Wpływ procesu zakiszania na jakość kiszonki z kukurydzy.Biologiczne zakiszacze. Jak to działa?
Pierre PICHON, LALLEMAND, 2011 II Szkoła Zakiszania 1-2.09.2011 – Straduny / Osięciny
 

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji