2017/05/27 Agrocentrum - strona główna Mapa strony Agrocentrum kontakt e-mail
Agrocentrum - aktualnosci

Menu

reklama

Agra Zambrów

Polecamy

Pogoda

Reklama

rzetelna firma

Młóto browarniane w żywieniu krów mlecznych

Strona główna » Aktualności » Młóto browarniane w żywieniu krów mlecznych

Młóto browarniane w żywieniu krów mlecznych

W celu zwiększenia asortymentu pasz można wykorzystać produkty uboczne przemysłu  rolno- spożywczego, między innymi  młóto browarniane. Młóto powstaje  przy produkcji piwa. Zawiera w swoim składzie słód jęczmienny, jęczmień,  ryż,  pszenicę, kukurydzę, które poddawane są procesowi warzenia. Posiada jasną brązową barwę i swoisty, chlebowy zapach. Świeże ma postać gęstej kaszy i jest paszą wyjątkowo nietrwałą, ponieważ  zawiera 70-85% wody i składniki łatwo fermentujące. Dlatego świeże powinno być skarmiane w ciągu 1-3 dni w okresie letnim i 6- 7 dni zimą . Najlepiej skarmiać je jeszcze ciepłe, bezpośrednio po przywiezieniu z browaru, gdyż szybko pleśnieje i kwaśnieje.  Z tych względów młóto wykorzystywane jest najczęściej w obiektach położonych w pobliżu browarów. Aby ograniczyć pleśnienie młóta można składować je na betonowej powierzchni ze spadkiem, co ułatwia odciekanie. Po 1 – 2 dniach dobrze jest je nieco ubić, formując pryzmę. Uformowaną pryzmę można przykryć folią, w celu zabezpieczenia przed opadami deszczu. Dobrym sposobem konserwacji młóta jest jego zakiszanie, można też suszyć, ale metoda ta wymaga bardzo dużych nakładów finansowych. Kiszenie jest efektywniejsze po uprzednim odcieknięciu wody. Można zakiszać w silosach,  w pryzmach (większe straty), balotach, ale najbezpieczniej robić to w rękawach foliowych. Młóto zakisza się trudno, ale przy spełnieniu pewnych wymogów, ta metoda jest opłacalna.

Fot. Młóto zakiszone

Zakiszanie młóta w pryzmach

Zakiszanie młóta  przeprowadza się w zbiornikach poziomych, najczęściej w pryzmach naziemnych, uzyskując często kiszonkę zadowalającej jakości, w której straty składników pokarmowych dochodzą do 30%. Zasada zakiszania młóta jest taka sama, jak i innych zielonek. Szybkość sporządzania kiszonki i zamknięcia zbiornika jest czynnikiem decydującym o jej jakości. Napełnienie i przykrycie zbiornika powinno odbywać się w krótkim czasie – najlepiej w ciągu 1 do 2 dni. Podstawowym warunkiem uzyskania dobrej kiszonki jest ubicie masy wysłodzin i usunięcie powietrza ze zbiornika. Po ugnieceniu okrywamy je folią, która należy obciążyć, np. oponami lub kostkami sprasowanej słomy. Ten sposób zakiszania nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty. Nieuwaga, nienależyta staranność poszczególnych czynności często skutkują dużymi stratami składników pokarmowych.

Zakiszanie młóta w rękawach foliowych

Znacznie lepsze rezultaty zakiszania daje nowoczesna technologia kiszenia młóta w rękawach foliowych, do czego niezbędna jest odpowiednia prasa. Jest to metoda droga, ale zapewniająca bardzo dobre  warunki beztlenowe, daje dużą gwarancję prawidłowego zakiszenia. Podczas zakiszania, aby zwiększyć  zawartość suchej masy, w celu „zagęszczenia” dodaje się otręby pszenne,  lub suche wysłodki buraczane w ilości 100 kg na tonę młóta. Zwiększenie ilości skrobi powoduje, że produkt łatwiej się zakisi, a uzyskana pasza jest bardzo dobrej jakości fermentacyjnej. Najlepiej świeżo przywiezione młóto, po wymieszaniu z otrębami lub wysłodkami pakować w rękaw foliowy. Jako konserwant, sprzyjający zakiszaniu może być zalecany kwas propionowy w ilości 2-3 kg na tonę surowca zakiszanego. Zamknięty hermetycznie po napełnieniu rękaw stwarza korzystne warunki do przebiegu fermentacji kwasu mlekowego przy obecności odpornych na wysoką temperaturę szczepów bakterii.  Podczas tradycyjnego kiszenia w pryzmach, z każdej tony świeżej masy wypływa nawet 200 litrów soków kiszonkowych. Z tego względu kiszenie powinno odbywać się wyłącznie w silosach, które dają możliwość gromadzenia wypływających soków kiszonkowych. W przypadku kiszenia młóta w rękawach foliowych obserwuje się znacznie mniejszy odpływ soków kiszonkowych. Mogą one pozostać w rękawie foliowym do czasu jego otwarcia, nie wpływając negatywnie na jakość kiszonki. Po otwarciu rękawa soki należy odpompować. Po skończeniu wybierania kiszonki, jej ścianę w rękawie spryskuje się roztworem kwasu propionowego, co bardzo skutecznie chroni kiszone młóto przed psuciem się, pomimo dostępu powietrza.

Fot. Widok przykładowej prasy do napełniania silosu foliowego

 

Tab. 1 Zawartość składników pokarmowych w kiszonym młócie

     Sucha masa       (%)

Energia Vem

   Białko ogólne   (g/kg)

Białko jelitowe DVE

Białko żwaczowe OEB

Włókno surowe  (g/kg)

Tłuszcz surowy   (g/kg)

22

947

247

137

55

178

98

  

Fot.  Młóto kiszone w rękawie

Młóto suszone

Suszenie młóta to najskuteczniejsza, ale jednocześnie najdroższa metoda konserwowania. W niektórych rejonach Polski można kupić suszone młóto w formie granulatu, co jest idealnym  rozwiązaniem dla małych gospodarstw. Wartość pokarmowa młóta zależy od przyjętej technologii jego suszenia. Przy zastosowaniu zbyt wysokiej temperatury młóto nabiera ciemnego, brunatnego, zabarwienia i jest wtedy gorzej trawione. Młóto suszone powinno zawierać nie więcej niż 10% wody. Młóto suszone jest rzadko stosowane w żywieniu zwierząt, z powodu relacji między kosztem procesu suszenia a późniejszym wykorzystaniem tej paszy.

Zastosowanie młóta

Młóto browarniane zaliczane jest do pasz mlekopędnych, gdyż widoczny jest przyrost produkcji mleka po jego wprowadzeniu do dawki pokarmowej dla krów. W literaturze autorzy podają, że pasza ta podwyższa zawartość tłuszczu i kazeiny. W praktyce jednak efektem skarmiania młóta jest niski poziom tłuszczu. Taki stan rzeczy prawdopodobnie wynika ze skarmiania zbyt dużych dawek młóta. Rolnicy, widząc przyrost mleka po zastosowaniu tej paszy, zwiększają jej udział w dawce, zapominając o strukturalności dawki, czyli o włóknie. W wielu wypadkach dzienne dawki dochodzą nawet do 20 kg świeżego młóta na sztukę. Takie żywienie w dłuższej perspektywie, poza obniżonym poziomem tłuszczu w mleku, powoduje liczne problemy zdrowotne w stadzie, zwłaszcza obniżenie wskaźników płodności i problemy w okresie okołoporodowym. Optymalne dzienne dawki młóta dla krów w okresie laktacji nie powinny przekraczać 6-8 kg na sztukę, przy zachowaniu strukturalności dawki. Dotyczy to zwłaszcza TMR-u. Młóto najlepiej stosować w początkowej i środkowej fazie laktacji, w połączeniu z kiszonką z kukurydzy i kiszonką z traw. Niezłe efekty uzyskuje się także w przypadku skarmiania kiszonek z traw i motylkowych, zawierających duże ilości białka łatwo podlegającego rozkładowi w żwaczu. Nie należy stosować tej paszy w żywieniu krów zasuszonych ze względu na możliwe problemy w okresie okołoporodowym. Ze względu jednak na niewielką zawartość energii konieczne jest uzupełnienie dawki śrutą zbożową, która wpływa także korzystnie na ilość pobranego młóta.

Układając dawki pokarmowe dla krów, kiszone młóto należy traktować – mimo, że jest kiszonką – jako paszę treściwą. Nie poprawia bowiem struktury dawki, czasem mogąc ją nawet psuć (gdy jest stosowane z paszami objętościowymi, np. mokra kiszonka z kukurydzy, trawy lub lucerny). Młóto należy postrzegać głównie jako źródło białka pozwalające obniżyć koszt żywienia stada. Dodatek około 8kg młóta do dawki dziennej krowy pozwala na zastąpienie 1 kg śruty poekstrakcyjnej sojowej. Jest bardzo dobrym komponentem TMR-u, ponieważ ze względu na swoją „soczystą” strukturę ogranicza sortowanie pasz przez krowy.

 

Podsumowanie:

  • Młóto browarniane to pasza mlekopędna, która jest doskonałym źródłem białka jelitowego.
  • Jest to pasza poprawiająca smakowitość całej dawki.
  • Młóto trudno zakisza się, ale przy spełnieniu pewnych wymogów ta metoda konserwacji jest opłacalna.
  • Nie należy stosować młóta w dawce dla krów zasuszonych, ze względu na problemy w okresie okołoporodowym.
  • Najlepiej stosować w początkowej i końcowej fazie laktacji w połączeniu kiszonką z kukurydzy i kiszonką z traw.
  • Maksymalna dawka młóta dla krów dojnych wynosi 4-14kg na sztukę.

 

Autor:

mgr inż. Robert Włoszek

Zobacz również

AgroCell – nowy produkt w ofercie Agrocentrum

AgroCell – nowy produkt w ofercie Agrocentrum

Chcę poinformować, że w ofercie Agrocentrum pojawił się nowy produkt AGROCELL Agrocell jest czystą mieszaniną surowców (nośnika) z otoczkowanymi drożdżami Levucell Sc 1077 w dawce 2 x 10 11 (20 x 10 10) w 1 kg produktu.   Jako materiał uzupełniający polecam artykuł na stronie Agrocentrum pod adresem: http://www.agrocentrum.pl/aktywne-zywe-drozdze-w-zywieniu-bydla/ Otoczkowane sprawia, że produkt działa dopiero w środowisku żwacza, nie podlegając żadnym procesom w środowisku TMR.

Laureat Konkursu Podlaska Agroliga 2011

Laureat Konkursu Podlaska Agroliga 2011

Idą z duchem czasu Anna i Zdzisławi Patalan, Poryte, gm. Stawiski, pow. kolneński Idąc z duchem czasu Zdzisław Patalan wraz z żoną prowadzą gospodarstwo rolne wysokiej klasy. Specjalizują się w chowie i hodowli bydła mlecznego w celu pozyskiwania od nich surowego mleka krowiego. Powierzchnia gospodarstwa wynosi ponad 70 ha. Produkcja roślinna i struktura zasiewów podporządkowana jest pod potrzeby żywieniowe produkcji zwierzęcej. W oborze wolnostanowiskowej jest

BCS, jako narzędzie w zarządzaniu stadem krów mlecznych

BCS, jako narzędzie w zarządzaniu stadem krów mlecznych

BCS, jako narzędzie w zarządzaniu stadem krów mlecznych.   Kondycja krów – metodyka oceny       Kondycja zwierzą to aktualny stan fizjologiczny, który jest wynikiem stopnia odżywienia i wytrenowania organizmu, a także stosowanych zabiegów pielęgnacyjnych. Na podstawie rozwinięcia tkanki mięśniowej i tłuszczowej oraz wzajemnych proporcji między nimi wyróżnia się u podstawowych gatunków zwierząt gospodarskich kondycję hodowlaną, opasową, głodową i wystawową    (Guliński 1996). Ocena kondycji ma

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji