2017/05/27 Agrocentrum - strona główna Mapa strony Agrocentrum kontakt e-mail
Agrocentrum - aktualnosci

Menu

reklama

Agra Zambrów

Polecamy

Pogoda

Reklama

rzetelna firma

Pierwszy dzień laktacji – Pierwszy dzień zasuszenia – Przygotowanie podstawą sukcesu

Strona główna » Aktualności » Pierwszy dzień laktacji – Pierwszy dzień zasuszenia – Przygotowanie podstawą sukcesu

Pierwszy dzień laktacji – Pierwszy dzień zasuszenia – Przygotowanie podstawą sukcesu

Krowy rasy HF to zwierzęta, które są przygotowane do pobierania dużej ilości pasz, a co za tym idzie do wysokiej produkcji mleka. Bardzo częstym błędem popełnianym przez Hodowców, jest  niedostateczne pokrycie potrzeb żywieniowych tej rasy. Sposobem oceny „apetytu” u krów jest określenie pobrania Suchej Masy dawki (SM) pobieranej przez krowy.

Sucha masa – jest to pozostałość pewnego produktu po usunięciu z niego wody poprzez wykorzystanie do tego różnych procesów technologicznych, fizycznych i chemicznych. (Wikipedia).

Najtrudniejszym etapem, w którym pobranie SM jest często zachwiane jest okres zasuszenia i pierwszych dni laktacji. To właśnie ten okres decyduje o wydajności w czasie laktacji, a to z kolei ma decydujący wpływ na występowanie wielu chorób metabolicznych najczęściej występujących w okresie okołoporodowym:

 • Kwasica – Niskie kosmki żwaczowe – gorsze wchłanianie Lotnych Kwasów Tłuszczowych, zła zdrowotność racic;
 • Ketoza – Zbyt małe pobranie paszy w okresie laktacji, złe wykorzystanie paszy w żwaczu, niebezpiecznie wysoka zawartość tłuszczu w mleku;
 • Zmniejszenie wydajności, mniejsza zawartość białka i tłuszczu w mleku (Syndrom leniwego stada);
 • Zespół otłuszczonej wątroby;
 • Gorączka mleczna, mastitis;
 • Przemieszczenia trawieńca;
 • Kłopoty z zacieleniem, wczesne brakowanie ze stada;
 • Słaba zdrowotność cieląt;

Jak widać jest to większość problemów, z którymi stykają się Hodowcy.

Przeprowadzone badania pokazują, iż najważniejszym wyzwaniem dla hodowców jest zapewnienie właściwego pobrania w ostatnim tygodniu przed wycieleniem i w pierwszym tygodniu laktacji. Udowodniono, że spadek pobrania w 5 dniu laktacji nawet „tylko” o 25% spowodował ketozę u 80% sztuk objętych doświadczeniem. Z kolei późniejsze zachwiania  apetytu nie powodowały już tak dużo problemów. (Wg: „Żywienie w okresie okołoporodowym prof. Zygmunt Kowalski”)

Inne doświadczenie podpowiada nam, iż jeśli krowa słabo je w dniu poprzedzającym wycielenie słabo też będzie jadła w 21 dniu laktacji. Trzeba pamiętać, że to właśnie podkliniczna lub kliniczna ketoza jest główną przyczyną problemów z rozrodem, a także w sposób pośredni przemieszczeń trawieńca, zapaleń wymienia, występujących po wycieleniu, słabej zdrowotności cieląt i ich upadków w pierwszych dniach po urodzeniu. (Tab.1)

Tab.1:  Wpływ nieprawidłowego żywienia krów w zasuszeniu na możliwość wystąpienia chorób metabolicznych i zaburzeń w rozrodzie we wczesnej laktacji (Van Saun i Sniffen, 1996)

 

Krowa o masie 650 kg powinna w pierwszych 4-5 tygodniach okresu zasuszenia pobierać taką ilość paszy, która odpowiada ok. 2% jej masy, tj. 13 kg SM/dzień. W ostatnich 5-7 tygodniach okresu zasuszenia to spożycie zazwyczaj spada o ok. 2kg i jest to spadek fizjologiczny. Jednak większa utrata apetytu stanowi już poważne zagrożenie, powoduje bowiem rozpoczęcie uwalniania rezerw tłuszczowych, co z kolei początkuje ketozę.

Odzyskiwanie apetytu przez krowę następuje stopniowo i w 3 tygodniu laktacji powinno już wynosić powyżej 22-24 kg SM/dzień.

To właśnie pobranie SM w dużej mierze decyduje o wystąpieniu większości chorób okołoporodowych wymienionych w tym artykule. Ale jak liczyć SM?

Najlepszym sposobem jest poproszenie doradcy żywieniowego AGROCENTRUM o określenie wartości SM w naszych paszach objętościowych. SM można próbować szacować „na oko”, jednak trzeba pamiętać, że największym wyzwaniem jest określenie ilości pasz pobieranych przez krowy. Jest to niemal niemożliwe w gospodarstwach, które przykładają małą uwagę do tego aspektu. Jednocześnie można z całą stanowczością stwierdzić, że to właśnie te gospodarstwa  mają największe problemy z chorobami metabolicznymi i nie wykorzystują potencjału genetycznego swoich zwierząt.

 

Pamiętajmy że jeśli chcemy mieć w gospodarstwie sztuki wysokowydajne

– należy je tak właśnie traktować.

 

Przyczyny słabego apetytu krów w okresie okołoporodowym można podzielić na zależne i niezależne od Hodowcy. Hodowca nie ma wpływu jedynie na zmiany hormonalne związane z porodem oraz stres porodowy. Dopuszcza się tu zmniejszenie ilości pobranej SM o 2 kg/sztukę/ dzień. Cała reszta zależy już od Nas samych.

Zależne od Hodowcy przyczyny spadku apetytu u krów (subiektywne) – wynikają z błędów żywieniowych oraz błędów organizacyjnych w systemie utrzymania i zadawania pasz.

 • Nadmierne otłuszczenie krów:
  • ostatnie 2 miesiące laktacji oraz okres zasuszenia –  nadmiar energii w dawce;
  • kontrola BCS (kondycji) – bardzo rzadko, a nawet nigdy;
  • złe grupowanie lub jego brak;
  • główny powód braku zacieleń, widoczności rui czy skuteczności zacieleń.
 • Słaba jakość pasz objętościowych:
  • ogranicza pobranie paszy, zwłaszcza w okresie okołoporodowym, (apetyt);
  • pasze zbyt włókniste – gorsze trawienie, gorsze tempo przepływu przez przewód pokarmowy (termin zbioru);
  • mała ilość ziarna w kiszonce z kukurydzy zmniejsza smakowitość;
  • zbyt niskie koszenie kukurydzy – duży udział niestrawnego włókna oraz zanieczyszczeń z ziemi;
  • zagrzewanie się, namnażanie drożdży i pleśni – okres wiosenno – letni;
  • staranność wybierania z silosu;
  • jakość fermentacyjna.

 

Żywienie w okresie okołoporodowym jest decydującym elementem w profilaktyce chorób metabolicznych

Prawidłowe żywienie w okresie zasuszenia:

Etap 1 – zasuszenie  właściwe 7-8 tydzień do końca 4 tygodnia przed  wycieleniem.

 • Żywienie z ręki – pasze objętościowe (kiszonka z kukurydzy  do 50%), siano, słoma,  w rzeczywistości hodowlanej ta dawka powinna składać się wyłącznie z sianokiszonek oraz słomy
 • TMR – skład wozu paszowego dla drugiej grupy laktacyjnej uzupełniony 20 – 30% udziałem słomy

Wskazania:

 • Nie zatuczać, Należy przyłożyć szczególną uwagę na ostatnie 2 miesiące laktacji. Białko mleka powinno w tym okresie wynosić maksymalnie 3,6 (3,8)%. (Rys 1.) W przypadku jałówek, o przygotowaniu do pierwszej laktacji decyduje całość  odchowu młodzieży. Istotne jest, by jałówki były w nieco słabszej kondycji od wieloródek  – BCS na poziomie  2,75-3,
 • Unikać pasz motylkowych, oraz innych źródeł sodu (Na) i potasu (K),
 • Ograniczać kiszonkę z kukurydzy oraz całkowicie zabrać zboża – nadmiar energii,
 • Zielonki, pastwisko – jeśli to możliwe – ze względu na β-karoten, wit. A, E.

Etap 2 – okres przejściowy 3 tygodnie przed wycieleniem, wprowadzamy pasze, które będą po wycieleniu

Problemy, z którymi musimy się zmierzyć na tym etapie:

 • Słabsze pobranie, a wyższe zapotrzebowanie na energię (glukozę)
 • Słabsze pobranie, a smakowitość dawki

 

Cele dwuetapowego systemu przygotowania do laktacji.

 • Odbudowa kosmków żwaczowych (Rys. 2). U krów, które schodzą z laktacji długość kosmków żwaczowych oraz jelitowych waha się w granicach 0,5 (0,7) cm. Podawanie paszy treściwej przed wycieleniem odbudowuje je do długości ok – 1,2 (1,4) cm. Jest to dwukrotne zwiększenie powierzchni wchłaniania Lotnych Kwasów Tłuszczowych – czyli lepsza dostępność głównego źródła energii dla krowy.

 • Przygotowanie mikroflory bakteryjnej żwacza. Należy pamiętać, że to właśnie mikroflora żwacza jest głównym czynnikiem trawiennym u krowy. Można wręcz powiedzieć, iż żywiąc krowę żywimy bakterie, a dopiero one żywią krowę. Ponadto, to właśnie mikroflora żwacza trawi zdecydowaną większość pokarmu, który podajemy zwierzęciu.
 • Analiza bilansu kationowo – anionowego. Jest to szczególnie ważny problem w stadach, w których często występują problemy z opuchliznami wymion oraz z zaleganiem poporodowym. Dlatego w tym okresie należy ograniczyć podawanie roślin motylkowych, lizawek oraz kwaśnego węglanu sodu, który można zastąpić żywymi kulturami bakterii (KillAcid). Sposobem na zmniejszenie występowania tego problemu jest też podawanie gorzkich soli anionowych. Można zrobić to w postaci premiksu (Vit Agro Dry 2-0) – tab. 2, lub specjalistycznych pasz takich jak ProAgro Pauza.
 • Witaminy – A, E, PP – Niacyna (6 – 12 tys. mg).

Tab. 2 Skład produktów linii Vit Agro

 

Ocenia się że wprowadzenie podziału na dwa podokresy przynosi wzrost wydajności o około 700 litrów

 

Propozycją żywienia Agrocentrum na ten szczególnie trudny okres są dwie pasze treściwe. ProAgro Pauza z solami anionowymi – do żywienia w okresie przedwycieleniowym, oraz ProAgro Delicja – przeznaczona do żywienia przed i po wycieleniu – jako główna pasza treściwa lub jako dodatek do normalnie skarmianej mieszanki treściwej.

 

Dodatki  i cechy funkcjonalne specjalistycznych mieszanek treściwych ProAgro Pauza, ProAgro Delicja:

 • Obniżona zawartość sodu (Na),
 • Zwiększona zawartość cynku (Zn),
 • Bardzo wysoka zawartość  niacyny (PP),
 • Wysoka zawartość witaminy E,
 • Aktywna forma witaminy D3.

Delicja: (BO 19%; 1100 VEM; Na 0,2%; Zn 134mg/kg; Wit E 135 mg/kg; Niacyna 3000 mg/kg; DCAB -1,2 meq/kg)

 • Preparaty glukoplastyczne,
 • Drożdże – pełna dawka w 3 kg,
 • Białka i tłuszcze chronione,
 • Fitogenne środki wabiące,
 • Bilans Aminokwasów.

 

Pauza: (BO 18%; 940 VEM; Na 0,05%; Zn 340 mg/kg; Wit A 41 000jm/kg; D3 10 000; E 360 mg/kg; Niacyna 2000 mg/kg; DCAB -120 meq/kg)

 • Sole anionowe (DCAB – 110meq/kg),
 • Dodatkowe fitogenne środki wabiące,
 • Wysoki poziom wit. A oraz D3.

Praktyczne wskazówki

Na trzy tygodnie przed wycieleniem należy rozpocząć podawanie dobrej paszy treściwej (trzeci tydzień do wycielenia – 1 kg, ostatni tydzień – 3 kg).

Konieczna jest profilaktyka przeciw gorączce mlecznej (DCAB):

 • Odstawić lizawki
 • Bez pasz objętościowych zawierających dużo Ca, Na, K.
 • Trening parathormonu – wit. D plus niski poziom wapnia
 • Dzienna porcja wit. E powinna wynosić min. 1000 mg + Se
 • Wysoki poziom niacyny 6 – 12 g
 • Jeśli to konieczne, dój rozpocząć przed wycieleniem.

Pozwoli to rozłożyć na raty trudy okresu okołoporodowego (problem dotyczy tylko małego procenta najbardziej wydajnych krów)

 

Dodatki w okresie okołoporodowym:

 • glikol propylenowy (250-500g /dzień), propionian sodu lub wapnia przemieniane w wątrobie w glukozę
 • sole anionowe (siarczan magnezu, siarczan wapnia, chlorek wapnia, chlorek amonowy) zmniejszają ryzyko zalegań okołoporodowych
 • niacyna (amid kwasu nikotynowego 6-12 g/dzień) zmniejsza ryzyko ketozy
 • Biostart Lacto energetyczno – ziołowy preparat energetyczny
 • Pasze treściwe: ProAgro Pauza, ProAgro Delicja.

Reasumując, genetyka daje duże możliwości produkcyjne, jednak wydajność oraz zdrowotność krów rasy HF w największym stopniu zależą od Hodowcy.

 

 

Danuta Twarowska

tel. kom.:  +48  609 902 557
e-mail: d.twarowska@agrocentrum.pl

Konsultant ds. żywienia w sektorze bydło

Zobacz również

Promocja na zakiszacze LALSIL „10+1”

Promocja na zakiszacze LALSIL „10+1”

      15 MAJA 2017 wprowadzamy promocję  „10+1” na zakiszacze bakteryjne.   Krótka charakterystyka zakiszaczy:® HC nie jest toksyczny i nie powoduje korozji oraz jest przyjazny dla środowiska. Produkt jest dopuszczony do stosowania w gospodarstwach ekologicznych *Zgodnie z rejestracją UE na min. zawartość 100 00 CFU/g danego szczepu bakterii     Warunki promocji: Do zamówień 10 sztuk zakiszacza Lalsil jedenasty zakiszacz jest za 10 zł netto; W

Tapeta na pulpit z naszego kalendarza na rok 2013 – grudzień

Tapeta na pulpit z naszego kalendarza na rok 2013 – grudzień

Zachęcamy do pobrania ostatniej w tym roku tapety na pulpit- z kalendarium na grudzień. Zdjęcie pochodzi z naszego firmowego kalendarza na rok 2013.

Melasa w żywieniu bydła mlecznego.

Melasa w żywieniu bydła mlecznego.

            Racjonalne żywienie opiera się na dostarczaniu za pomocą pasz składników pokarmowych w odpowiedniej ilości i jakości, co w zasadniczym stopniu wpływa na poziom hodowli bydła. Najważniejszymi aspektami dzisiejszej hodowli są genetyka i żywienie. Musimy pamiętać, że jeśli myślimy o doskonaleniu stada, poprawieniu genotypu, wydajność, pokroju, czy jakiejkolwiek innej cechy to nie możemy zapomnieć o odpowiednim żywieniu, o zmieniającym się wraz z rozwojem tych cech

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji